Från projektpapper – till verklighet.

Målgrupp

Vi valde att använda oss av den målgrupp som organisationen redan hade kontakt med. Vuxna med funktionshinder som deltar i daglig verksamhet. Deltagarrekryteringen gick utan problem i de kommuner där vi redan hade kontakt med deltagarna sedan tidigare. Dock lyckades vi inte få ihop någon grupp i Leksand där kursen var ny i sitt slag.

Plattformnuh4

Val av plattform var vårt största frågetecken då vi startade projektet. Det fanns ju så många, vilken blir bäst? Efter samtal med samtliga deltagare tog vi beslutet att använda oss av sluten grupp på Facebook då de flesta redan var bekant med det, men ville bli bättre insatta i hur plattformen kan användas. Ingen av deltagarna var intresserade av att lära sig en helt ny plattform, då de hellre ville ha bättre förståelse för det som de redan använde dagligen. Även mejlkontakter har varit en del av projektet i vissa övningar, då mejlkonto är en förutsättning för att kunna använda Facebook.

Utvärdering

70 % av deltagarna som deltog i grundutbildningen kunde avslutningsvis följa distanslösningen, vilket vi ser som mycket lyckat. Samtliga deltagare i distanscirkeln tycker sig ha utvecklats framåt och fått blodad tand vad gäller användandet av Internet. 2 av deltagarna valde till och med att köpa egna laptops då de kände sig varm i kläderna under kursens gång.

Som studieförbund ser vi projektet som en grogrund för att utveckla våra distanslösningar. Det har gett våra cirkelledare nya erfarenheter i nätlösningar, och administratörer kunskap i samordning mellan orter och deltagare. Det känns nu mycket lättare att ta nästa kliv och utöka vårt utbud av distanscirklar.