Lärdomar

Vi har lärt oss:

  • Börja i liten skala. 2 grupper räcker om man är ny i gemet. Ju fler orter och grupper destå större utmaning att sy ihop.
  • Faktum är att saker och ting förändras med tiden. Den plan man lade ett par månader tidigare kan behöva omarbetas då verkligheten slår till. Deltagarnas förutsättningar kan ändras, ledare kan få förhinder och lokaler/teknik kan krångla. Back-up plan är alltid bra, var flexibel!
  • Att till en början använda oss av plattformar som de flesta redan är insatta i. Nyheter eller känslan av okunskap i en viss plattform kan göra att både ledare och deltagare känner sig vilsna. Börja enkelt för att få alla med på tåget, annars är risken stor att flera inte vågar lämna perrongen!nuh2
  • Till sist: Projektet har gett många erfarenheter och kunskaper på vägen. Distanslösningar kan vara en naturlig del av vår verksamhet, oavsett ämne och målgrupp.