Genomförande

 Mars 2013: Uppstart av grupper för funktionshindrade i ämnet datateknik. Grupper i Hudiksvall, Leksand respektive Gävle var planerade. Tyvärr fickvi inte ihop någon grupp i Leksand men däremot en grupp i Iggesund respektive Ljusdal. Totalt 4 grupper startades upp i mars/april.

De första träffarna i kursen var fysiska och här lades planen för deltagarna hur bästa kursutformning för gruppen skulle se ut. Vi ville ge deltagarna en individuell undervisningsplan där typen av inlärningsmetod fick styras av deras egna förutsättningar.  Målet med det individuella upplägget är att få deltagarna så självgående som möjligt i sitt datoranvändande och ge dem de mest grundläggande verktygen för att kunna delta i en studiecirkel som är helt på distans. 25 studietimmar genomfördes på mellan 6-8 träffar. Deltagarna gick igenom grundläggande bitar i Windows och Internet, samt grunderna i användning av Facebook. De flesta deltagarna hade redan facebook-konton men var osäkra på sekretess och etik. Grundkursen kom att fokusera mycket kring det.nuh5

Deltagarna fick även möjlighet att gå med i en sluten grupp på Facebook. Gruppen kom att bli grunden för deltagande i den avslutande distanslösningen av projektet.

Augusti 2013: 3 av 4 grupper som genomgått grundkursen valde att gå vidare och genomföra distansdelen. Uppstart av kortare distanscirkel i datateknik gjordes från Hudiksvall där deltagare från Iggesund och Ljusdal bjöds in. Cirkelledare i de tidigare kursgrupperna deltog till stor del för att ge deltagarna extra stöd på hemmaplan under kursens gång. Vi valde även att låta Ljusdals cirkelledare fungera som distanslärare för Hudiksvalls grupp för att ge även dessa deltagare chansen att samverka med ennuh3 ny lärare helt över nätet.

Distanslösningen bestod av mejluppgifter, göra deltagarna bekant med Office samt interaktion deltagare och distanslärare emellan i den gemensamma Facebookgruppen.

Oktober 2013: Avslut distanscirkel.

 

Oväntade problem vi stötte på:

  • Facebookgruppen krånglade till en början då vissa av deltagarna/cirkelledarna inte fick fram den vid sökning. Vi lyckades aldrig lösa sökningsproblematiken utan kringgick det genom att cirkelledarna bjöd in deltagarna i fråga personligen.
  • Uppkopplingen för Iggesundsgruppen fungerade inte under första träffen. Det visade sig bero på att den nya routern automatiskt valde 4G-nätet – och vi befann oss på en plats där det endast fanns 3G…
  • Förhinder hos ledare. Två av fyra ledare fick förhinder kort innan projektets start. Vi hade dock turen att ha fler kompetenta ledare att tillgå. Vikarier som kan hoppa in med kort varsel är ett hett tips oavsett projektinriktning!