Projektets syfte

Nät Utan Hinder är ett pilotprojekt i flexibelt lärande som under år 2013 drivits av Studiefrämjandet Gävle Dala Norr. Syftet var att skapa en ny typ av arbetsform för samverkan och kunskapssökande med målgruppen funktionshindrade inom området Gävleborg och norra Dalarna.

Studiefrämjandet Gävle Dala Norr har till största delen varit uppbyggd kring närundervisning oavsett ämne och typ av deltagare. Dataundervisning för funktionshindrade bedrevs på plats i våra lokaler, de flesta deltagarna var boende i tätorten. Samvaro och personlig kontakt med ledaren var ofta en viktig bit särskilt i uppstarten av våra kurser. I och med kursernas gång märkte vi dock en önskan hos deltagarna om möjligheten att prova själva hemma på sin egen dator mellan träffarna, för att så småningom bli självgående i ämnet. Blended learning är något som vi tidigare aldrig provat men som vi såg som en självklar fortsättning för dessa typer av grupper.  Vi ville med detta projekt nå även de individer som är boende på landsbygden där förutsättningarna för denna typ av lärande inte funnits i särskilt stor utsträckning tidigare.

Efter projektets genomförande var målet att flexibelt lärande med erbjudande av distanskurser skulle blir en självklar del av vår organisation. Att kunna knyta samman kurser över ett större geografiskt område och få grupper med samma förutsättningar att kunna samverka oavsett stad. Projektet skulle därmed också öppna dörrarna för en ny typ av gemenskap och kunskapsutbyte områden emellan för grupper med samma typ av intressen.

Projektledare och kontaktperson:

Verksamhetsutvecklare: Sylvia Gutierrez

sylvia.gutierrez@studieframjandet.selogga_svart_sfr

Tel: 070-677 44 84

0650- 189 41